Drużyna Wiary Lecha
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań